KING RAMA10
Pharakit

๓๐ ม.ค.๖๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดไฟฟ้าบ้านฮูยงซูแง(ชุมชนย่อย)

๓๐ ม.ค.๖๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดไฟฟ้าบ้านฮูยงซูแง(ชุมชนย่อย)     เมื่อ 30 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อ.ยะหา ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ บ้านกูวิง ต.บาโรีะ อ.ยะหา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดไฟฟ้าบ้านฮูยงซูแง(ชุมชนย่อย) "วันนี้ที่รอคอย...แสงสว่างสร้างอนาคต" ณ มัสยิดนูรูลญาบัล ม.6 บ้านกูวิง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...

๒๕ ม.ค.๖๑ กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน

๒๕ ม.ค.๖๑ กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน     เมื่อ 25 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน ตามโครงการ “เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 ต.ยุโป อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน อ่านเพิ่มเติม...

๒๐ ม.ค.๖๑ ร่วมต้อนรับ พ.อ.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล ผบ.นกส.๔ นทพ. และคณะชุดตรวจ

๒๐ ม.ค.๖๑ ร่วมต้อนรับ พ.อ.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล ผบ.นกส.๔ นทพ. และคณะชุดตรวจ   เมื่อ 20 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล(ชุดผสมเทียมโค) ร่วมต้อนรับ พ.อ.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล ผบ.นกส.4 นทพ. และคณะชุดตรวจ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีผสมเทียมของ นพค.42ฯ ณ สถานีผสมเทียม นพค.42ฯ ม.6 บ้านกูวิง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ในการนี้ชุดตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติด้านการผสมเทียม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ของ นทพ. อ่านเพิ่มเติม...

๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑     เมื่อ 13 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.กาบัง และส่วนราชการในพื้นที่ อ.กาบัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ นพค.42 ได้จัดเต็นท์ บริการไอศกรีม จำนวน 2 ถัง, การละเล่นเกมส์ และ ตอบคำถาม ชิงของรางวัล มีเด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนกาบังพิทยาคม ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ... อ่านเพิ่มเติม...

๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑     เมื่อ 13 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ยะหา และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ยะหา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ นพค.42 ได้จัดเต็นท์ บริการอาหาร(หมี่ผัด) และไอศครีม จำนวน 2 ถัง มีเด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

๑๐ ม.ค.๖๑ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

๑๐ ม.ค.๖๑ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่     เมื่อ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ยะหา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.61 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จ.ยะลา โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นพค.42ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมร่วมออกงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ได้แก่ การให้กลุ่มทำขนมกะหรี่ปั๊บ(สนับสนุนในปี งป.59) นำขนมกะหรี่ปั๊บไปสาธิตวิธีการทำ/วางจำหน่ายในร... อ่านเพิ่มเติม...

๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน   เมื่อ 9 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ (สัญจร) ประจำเดือน ม.ค.61 ณ ห้องประชุมสัตตะภาคี ที่ว่าการอำเภอยะหา จ.ยะลา โดยมี นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา เป็นประธานในการประชุม อ่านเพิ่มเติม...

๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน     เมื่อ 9 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ประจำเดือน ม.ค.61 ณ ศาลาประชาคม อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา เป็นประธานในการประชุมฯ อ่านเพิ่มเติม...

๙ ม.ค.๖๑ ส่งมอบผลงาน

๙ ม.ค.๖๑ ส่งมอบผลงาน   เมื่อ ๙ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ. ส่งมอบผลงานเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ทั้งหมด ๑๐ ผลงาน ในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ ส่งมอบงานทาง คสล. ๑ แห่ง, ส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO ๘ แห่ง และ ส่งมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ๑ แห่ง ณ พื้นที่ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา และ พื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

๘ ม.ค.๖๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

๘ ม.ค.๖๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ   เมื่อ 8 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับ อบต.บาโร๊ะ และส่วนราชการในพื้นที่ ต.บาโร๊ะ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมี พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.๔๗ ประธานในพิธี ในการนี้ นพค.42ฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมภายในเต็นท์ อาทิ การละเล่น, เกมส์, แจกไอศกรีม และการตอบคำถามชิงของรางวัล เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 นี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม...

๔ ม.ค.๖๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีละหมาดฮายัด

๔ ม.ค.๖๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีละหมาดฮายัด   เมื่อ 4 ม.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีละหมาดฮายัด ของศาสนาอิสลาม เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน โดย พ.อ.บงการ กาญจน์มาลัย ผบ.นพค.42 สนภ.4 นทพ. เป็นประธานในพิธี ณ บก.นพค.42 สนภ.4 นทพ. ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

๒ ม.ค.๖๑ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

๒ ม.ค.๖๑ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค     เมื่อ 2 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.บงการ กาญจน์มาลัย ผบ.นพค.42 สนภ.4 นทพ. มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 10 ราย ในการส่งมอบงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ ม.4 บ้านเจาะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...
 • ๓๐ ม.ค.๖๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดไฟฟ้าบ้านฮูยงซูแง(ชุมชนย่อย)

  ๓๐ ม.ค.๖๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดไฟฟ้าบ้านฮูยงซูแง(

 • ๒๕ ม.ค.๖๑ กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน

  ๒๕ ม.ค.๖๑ กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน

 • ๒๐ ม.ค.๖๑ ร่วมต้อนรับ พ.อ.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล ผบ.นกส.๔ นทพ. และคณะชุดตรวจ

  ๒๐ ม.ค.๖๑ ร่วมต้อนรับ พ.อ.สุรเดช นันทศักดิ์มงคล ผบ.นกส.๔ น

 • ๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

  ๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

 • ๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

  ๑๓ ม.ค.๖๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

 • ๑๐ ม.ค.๖๑ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

  ๑๐ ม.ค.๖๑ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 • ๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

  ๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

 • ๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

  ๙ ม.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน

 • ๙ ม.ค.๖๑ ส่งมอบผลงาน

  ๙ ม.ค.๖๑ ส่งมอบผลงาน

 • ๘ ม.ค.๖๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  ๘ ม.ค.๖๑ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 • ๔ ม.ค.๖๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีละหมาดฮายัด

  ๔ ม.ค.๖๑ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีละหมาดฮายัด

 • ๒ ม.ค.๖๑ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

  ๒ ม.ค.๖๑ มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล

Previous
Next

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๙๘ หมู่ ๓ บ.ลีตอ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ๙๕๑๒๐

โทรศัพท์  ๐๗๓-๒๙๙-๔๒๘ โทรสาร. ๐๗๓-๒๙๙-๔๒๙
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   webpage : http://164.115.27.50/mdu42/