วันที่ 27 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา มอบค่าปรับปรุงคอกโคและค่าปรับปรุงแปลงหญ้าให้กับสมาชิกไหม่ งป.62, มอบยาเวชภัณฑ์และก้อนแร่ธาตุ และติดตามการฉีดยารักษาโค อ.รามัน จ.ยะลา

7713

 

เมื่อ 27 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไอยง ม.7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

ประธานกลุ่ม งป.58 (กลุ่มเก๊ะรอ1) นายปริญญา มะริยา
สมาชิก 48 ราย
ประชากรโค 367 ตัว
เพศผู้ 125 ตัว
เพศเมีย 242 ตัว
แปลงหญ้า 141.5 ไร่

- มอบค่าปรับปรุงคอกโคและค่าปรับปรุงแปลงหญ้า

- มอบยาเวชภัณฑ์และก้อนแร่ธาตุ

- ติดตามการฉีดยารักษาโค

7712 7711
7731 7714
S _14647318 S _14647319

 

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com