วันที่ 27 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติดตามลูกโคเกิดของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

S _12001292

 

เมื่อ 27 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย ชุดส่งเสริมอาชีพ ฯ จ.นราธิวาส เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. สุไหงโก-ลก 1 บ.ไอตีมุง ม.1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่ม (กลุ่ม งป.58) นายซูกีฟลี สารี
สมาชิก 10 ราย
ประชากรโค 50 ตัว
เพศผู้ 15 ตัว
เพศเมีย 35 ตัว
แปลงหญ้า 24 ไร่

- ติดตามลูกโคเกิด
- มอบแร่ธาตุก้อน

S _12001288 S _12001289
S _12001290 S _12001291

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com