วันที่ 15 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดนราธิวาส จำกัด

S _11804733

 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.ร่วมประชุมประจำเดือนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดนราธิวาส จำกัด โดยมี นายสาโรจน์ จิตราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อ.ตากใบ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.สนภ.4 สน.

S _11804726 S _11804728
S _11804730 S _11804732

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com