วันที่ 16 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ออกบริการรักษาโคของสมาชิก อ.รามัน จ.ยะลา

S _14172205

 

เมื่อ 16 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

ประธานกลุ่ม งป.58 (กลุ่มเก๊ะรอ1) นายปริญญา มะริยา
สมาชิก 48 ราย
ประชากรโค 367 ตัว
เพศผู้ 125 ตัว
เพศเมีย 242 ตัว
แปลงหญ้า 141.5 ไร่

- ฉีดยาบำรุงและรักษาโคป่วยให้สมาชิกฯ

S _14106727 S _14106728
S _14106730 S _14106732

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com