วันที่ 16 พ.ค. 62 สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ร่วมประชุมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด

S _319501

 

เมื่อ 16 พ.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลาเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด บ.พุทธนิมิตร ม.9 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

S _319494 S _319495
S _319498 S _319500

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com