วันที่ 16 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการรักษาโคของสมาชิก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

S _11821067

 

เมื่อ 16 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย ชุดส่งเสริมอาชีพ ฯ จ.นธ.สนภ.4 สน. พร้อม จนท.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เจาะไอร้อง 1  บ.ใหม่ ม.. ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มเจาะไอร้อง1(กลุ่ม งป.58) นายอารง ยูโซ๊ะ
สมาชิก 46 ราย
ประชากรโค 332 ตัว
เพศผู้ 149 ตัว
เพศเมีย 183 ตัว
แปลงหญ้า 126 ไร่

- รักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.

S _11821063 S _11821062
S _11821064 S _11821066

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com