วันที่ 15 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เก็บรายงานผสมเทียมโค ประจำเดือน พ.ค.62

S _303114

 

เมื่อ 15 พ.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.สงขลา
เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านป่างาม บ.ป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 
ประธานกลุ่ม นายสมะแอน หมานถัด
- สมาชิก 35 ราย
- ประชากรโค 137 ตัว
- เพศผู้ 41 ตัว
- เพศเมีย 96 ตัว
- แปลงหญ้า 58.5 ไร่

เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านกระอาน บ้านกระอาน ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 
ประธานกลุ่ม นายสุทธิพงษ์ สลำเหม
- สมาชิก 18 ราย
- ประชากรโค 96 ตัว
- เพศผู้ 34 ตัว
- เพศเมีย 62 ตัว
- แปลงหญ้า 62.5 ไร่

เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านปากทุ่ง บ้านบ่อน้ำส้ม ม.2 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
ประธานกลุ่ม นายประจักร์ ศิริ
- สมาชิก 18 ราย
- ประชากรโค 111 ตัว
- เพศผู้ 26 ตัว
- เพศเมีย 85 ตัว
- แปลงหญ้า 38.5 ไร่

เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านนิคมเทพา บ้านนิคมเทพา ม.3 ต.ท่าม่วงอ.เทพา จ.สงขลา
ประธานกลุ่ม นายโสพล หมิดทองคำ
- สมาชิก 30 ราย
- ประชากรโค 148 ตัว
- เพศผู้ 43 ตัว
- เพศเมีย 105 ตัว
- แปลงหญ้า 50 ไร่

เก็บรายงานผสมเทียมโค ประจำเดือน พ.ค. จ.สงขลา

S _303110 S _303111
S _303112 S _303113

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com