วันที่ 13 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ออกบริการรักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.จะนะ จ.สงขลา

S _286728

 

เมื่อ 13 พ.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.สงขลาเข้าพื้นที่กลุ่มบ้านนา2 บ.ทุ่ง ม.6 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา

ประธานกลุ่ม นางสาวซาลูมา หวังเระ
สมาชิก 26 ราย
ประชากรโค 147 ตัว
เพศผู้ 38 ตัว
เพศเมีย 109 ตัว
แปลงหญ้า 40.5 ไร่

- รักษาโคป่วยให้กับสมาชิก  ม.6 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา

S _286723 S _286725
S _286726 S _286727

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com