วันที่ 14 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ออกบริการฉีดยาบำรุงและรักษาโค สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา

S _14114912

 

เมื่อ 14 พ.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไอยง ม.7 ต.ท่าธง อ.รามัน จว.ยะลา

ประธานกลุ่ม งป.58 (กลุ่มเก๊ะรอ1) นายปริญญา มะริยา
สมาชิก 48 ราย
ประชากรโค 367 ตัว
เพศผู้ 125 ตัว
เพศเมีย 242 ตัว
แปลงหญ้า 141.5 ไร่

- ฉีดยาบำรุงและรักษาโค

S _14106718 S _14106720
S _14106722 S _14106723

 

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com