วันที่ 14 พ.ค.62 สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้า กลุ่มโค นทพ.ให้กับสมาชิก งป.62อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

S _11771918

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ. เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ระแงะ4

ประธานกลุ่ม (ระแงะ 4) งป. 60 นายอับดุลรอมัน นิเซ็ง
บ.กูแบบาเดาะ ม.7 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จว.น.ธ.
สมาชิก 16 ราย
ประชากรโค 73 ตัว
เพศผู้ 44 ตัว
เพศเมีย 29 ตัว
แปลงหญ้า 28 ไร่

- มอบปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้า
- มอบแผ่นป้าย กลุ่มโค นทพ.ให้กับสมาชิก งป.62

S _11771913 S _11771915
S _11771916 S _11771917

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com