วันที่ 2 เม.ย.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส เก็บรายงานผสมเทียมประจำเดือน อ.รือเสาะ และอ.ตากใบ จ.นราธิวาส

S _11083804

 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. 

ประธานกลุ่ม (รือเสาะ1) งป.60นายแวหะมะ หะ
บ.ดีเยาะ ม.8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จว.น.ธ.
สมาชิก 14 ราย
ประชากรโค70 ตัว
เพศผู้ 47 ตัว
เพศเมีย 23 ตัว
แปลงหญ้า 37 ไร่

ประธานกลุ่ม (ระแงะ3) งป. 60 นายมะนาเซล ยูโซ๊ะ
บ.ตันหยงลิมอ ม.1 ต.กาลิซา อ.ตากใบ จว.นราธิวาส
สมาชิก 13 ราย
ประชากรโค49 ตัว
เพศผู้ 23 ตัว
เพศเมีย 26 ตัว
แปลงหญ้า 25 ไร่

- เก็บรายงานผสมเทียมประจำเดื่อน เม.ย.62

S _11083800 S _11083801
S _11083802 S _11083803

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com