วันที่ 31 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ.ครั้งที่ 2 ณ สามแยกบ้านเนียง อ.เมือง จ.ยะลา

S _12410985

 

เมื่อ 31 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ.ครั้งที่ 2 ณ สามแยกบ้านเนียง บ.เนียง ม.3 ต.ลิดล อ.เมืองจ.ยะลา

- มีผู้เข้าร่วม 98 ราย
- มีโคเข้าร่วม 32 ตัว
   เพศผู้ 29 ตัว
   เพศเมีย 3 ตัว

จำหน่ายโค 5 ตัว
- เพศผู้ 4 ตัว
- เพศเมีย 1 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท

S _12410940 S _12410941
S _12410946 S _12410949
S _12410950 S _12410957
S _12410958 S _12410959

 

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com