วันที่ 29 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ กลุ่มเปาะเส้ง อ.ยะหา จ.ยะลา

S _12361752

 

เมื่อ 29 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.พร้อมชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.ยะลาและสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.

ให้การต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะ

ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามสถานที่ทำการสหกร์ และให้คำแนะนำตามนโยบายของ นทพ.ในการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดยะลา จำกัดณ ที่ทำการสหกรณ์ชั่วคราว​ บ.กาบู ม.1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา​

และติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมคอกเลี้ยงโคของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเปาะเส้ง บ.กาบู ม.1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

ผลการติดตาม ตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่สมาชิกได้ดำเนินการไปแล้ว

S _12361751 S _12361755
S _12361757 S _12361758
S _12361759 S _12361760
S _12361761 S _12361765
S _12361769 S _12361770

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com