วันที่ 28 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ กลุ่ม​ไม้แก่น​ 1 อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี​

56372

 

 เมื่อ 28 มี.ค.62บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.พร้อมชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.ปัตตานี​และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.

ให้การต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะ

ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามสถานที่ทำการสหกร์ และให้คำแนะนำตามนโยบายของ นทพ.ในการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดปัตตานี​ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ชั่วคราว​ บ.ป่าไหม้ ม.1 ต.ดอน​ทราย​ อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี​

และติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมคอกเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ของ นายอิส​มาแอ​ กะตะแซ​ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่ม​ไม้แก่น​ 1 บ.ป่าไหม้ ม.1 ต.ดอน​ทราย​ อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี​

 

ผลการติดตาม ตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่สมาชิกได้ดำเนินการไปแล้ว

56362 56365
56376 56379
56380 56377
56394 56395

 

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com