วันที่ 28 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด อ.เทพา จ.สงขลา

S _36405377

 

เมื่อ 28 มี.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดยสนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัดณ สหกรณ์ผู้โคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด บ.พุทธนิมิตร ม.9 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี น.อ.สุจินต์ สังข์แสตม ที่ปรึกษา สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด เป็นประธาน และ นางจิราพร ผ่องขาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ อ.เทพา จ.สงขลา เป็นพี่เลี้ยง และดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

S _36405379 S _36405380
S _36405373 S _36405375
S _36405385 S _36405386

 

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com