วันที่ 27 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ กลุ่มเจาะไอร้อง 1 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

S _10969122

 

เมื่อ 27 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.พร้อมชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.นราธิวาสและสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.

ให้การต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามสถานที่ทำการสหกร์ และให้คำแนะนำตามนโยบายของ นทพ.ในการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดนราธิวาส จำกัด

ณ ที่ทำการสหกรณ์ชั่วคราวบ.ใหม่ ม.3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมคอกเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ของ นายอารง ยูโซ๊ะ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเจาะไอร้อง 1 บ.บูเก๊ะกือจิ ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ผลการติดตาม ตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่สมาชิกได้ดำเนินการไปแล้ว

S _10969123 S _10969124
S _10969125 S _10969126
S _10969128 S _10969129
S _10969132 S _10969133

 

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com