วันที่ 27 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ จ.ยะลา เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จังหวัดยะลา

S _12312691

 

เมื่อ 27 มี.ค.62 บก.ทท (นทพ.)โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ จ.ยะลา เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จังหวัดยะลา ณ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

S _12312661 S _12312662
S _12312664 S _12312665

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com