วันที่ 14 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา

S _36094094

 

เมื่อ 14 มี.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ปี งป.62  กลุ่มบ้านตลิ่งชัน บ.ป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

ประธานกลุ่ม นายเซน  หมานถัด
สมาชิก 17 ราย
สมาชิกโค 119 ตัว
เพศผู้ 46 ตัว
เพศเมีย 73 ตัว
แปลงหญ้า 29 ไร่

- มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

S _36094090 S _36094091
S _36094092 S _36094093

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com