วันที่ 14 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และเข้าร่วมประชุม

S _8568847

 

เมื่อ 14 มี.ค.62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต.

บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.และ ผู้แทน ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ.พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

760288 760274
760289 760275
S _7348273 S _7348274
760306 760307
S _8568848 S _8568847

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com