วันที่ 13 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วย ผู้แทน ผบ.นพค.41,42 และ 44 สนภ.4 นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.และ เข้าร่วมประชุม

758702

 

เมื่อ 13 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วย ผู้แทน ผบ.นพค.41,42 และ 44 สนภ.4 นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.และ เข้าร่วมประชุม ในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

758702 758703
758692 758616
758618 758695
758625 758699
758697 758628

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com