วันที่ 13 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

S _10731529

 

เมื่อ 13 มี.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มเจาะไอร้อง 4 งป.60 นายสะมะแอ เต๊ะ
สมาชิก 23 ราย
ประชากรโค 212 ตัว
เพศผู้ 84 ตัว
เพศเมีย 128 ตัว
แปลงหญ้า 39 ไร่

- มอบไนโตรเจนเหลว

S _10731525 S _10731526
S _10731527 S _10731528

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com