วันที่ 12 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกใหม่ ปี งป.62 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มเปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 

S _8118274

เมื่อ 12 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกใหม่ ปี งป.62 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มเปาะเส้ง บ.กูแบปาแย ม.3 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ประธานกลุ่มเปาะเส้ง (กลุ่ม งป.58)
นายอาแด นานาดี
สมาชิก 36 ราย
ประชากรโค 166 ตัว
เพศผู้ 64 ตัว
เพศเมีย 102 ตัว
แปลง 49 ไร่

- พบปะสมาชิกใหม่ ปี งป.62 จำนวน 10 ราย แนะนำการปรับปรุงคอกโค การปรับปรุงแปลงหญ้า การจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดยะลา จำกัด เป็นต้น

- มอบค่าปรับปรุงคอกโค ปรับปรุงแปลงหญ้าให้แก่สมาชิก 

S _8118275 S _8118276
S _11714647 756519
756520 756521
S _11714663 S _11714671
756523 756515
S _11714679 S _11714672

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com