วันที่ 12 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.เทพา จ.สงขลา

S _36028475

 

เมื่อ 12 มี.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ปี งป.62 กลุ่มบ้านนิคมเทพา บ.นิคมเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

ประธานกลุ่ม นายโสพล  หมิดทองคำ
สมาชิก 30 ราย
สมาชิกโค 148 ตัว
เพศผู้ 43 ตัว
เพศเมีย 105 ตัว
แปลงหญ้า 50 ไร่

- มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

S _36028468 S _36028469
S _36028470 S _36028471
S _36028472 S _36028473

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com