วันที่ 8 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา

S _3170310

 

เมื่อ 8 ก.พ.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเก๊ะรอ 1 บ.ไอยง ม.7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

ประธานกลุ่ม งป.58 (กลุ่มเก๊ะรอ1) นายปริญญา มะริยา
สมาชิก 48 ราย
ประชากรโค 367 ตัว
เพศผู้ 125 ตัว
เพศเมีย 242 ตัว
แปลงหญ้า 141.5 ไร่

- มอบอุปกรณ์การเลี้ยงโค ยาเวชภัณฑ์ อาหารเสริมแร่ธาตุก้อน ให้แก่สมาชิก

- ติดตามการฉีดยารักษาโคของสมาชิก

- ติดตามลูกโคเกิด สายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ เพศเมีย อายุ 4 เดือน

- ติดตามการปรับปรุงคอกโค ของสมาชิกใหม่ ปี งป.62

S _3170310 S _3170311
S _3170312 S _3170316
S _10575895 S _10575926
699535 699613
699615 699618

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com