วันที่ 7 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมาชิก พร้อมติดตามการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้าสมาชิก งป.62

S _10166291

 

เมื่อ 7 ก.พ. 62 บก.ทท.(นทพ.)โดย ชุดส่งเสริมอาชีพ ฯ จ.นราธิวาส สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.ตลิ่งสูง ม.2 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มเจาะไอร้อง1 (กลุ่ม งป.58)นายอารง ยูโซ๊ะ
สมาชิก 46 ราย
ประชากรโค 332 ตัว
เพศผู้ 149 ตัว
เพศเมีย 183 ตัว
แปลงหญ้า 126 ไร่

- ทำประวัติสมาชิก พร้อมติดตามการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้าสมาชิก งป.62

S _10166286 S _10166287
S _10166288 S _10166289

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com