วันที่ 6 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

S _3014658

 

วันที่ 6 ก.พ. 62 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มระแงะ3 บ.ตันหยงมัส ม.7 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มระแงะ3 (กลุ่ม งป.60) นายมะนาเซล ยูโซ๊ะ
สมาชิก 26 ราย
สมาชิกโค 113 ตัว
เพศผู้ 55 ตัว
เพศเมีย 58 ตัว
แปลงหญ้า 64 ไร่

- ติดตามลูกโคเกิด สายพันธุ์บราห์มัน (002) เพศเมีย อายุ 2 เดือน

- มอบอาหารเสริมแร่ธาตุก้อนและยาเวชภัณฑ์ ให้แก่สมาชิก ปี งป.62

- ติดตามการเลี้ยงโคขุนของสมาชิก

- ติดตามการปรับปรุงพื้นที่แปลงหญ้าเนเปียร์ ของสมาชิก

S _3014659 S _3014658
S _3014660 S _3014661
104175 104165
694833 695025
695047 694829

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com