วันที่ 6 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา

S _35127313

 

เมื่อ 6 ก.พ. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา ออกปฏิบัติงานในพื้นที่กลุ่มบ้านตลิ่งชัน งป.59 บ้านป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ

ประธานกลุ่ม นายนายเซน หมานถัด
สมาชิก 17 ราย
สมาชิกโค 119 ตัว
เพศผู้ 46 ตัว
เพศเมีย 73 ตัว
แปลงหญ้า 29 ไร่

- ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จว.สงขลา

 

S _35127306 S _35127307
S _35127308 S _35127309
S _35127310 S _35127311

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com