วันที่ 8 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดสงขลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา

S _34160681

 

เมื่อ 8 ม.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านป่างาม งป.58 บ้านป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

ประธานกลุ่ม นายสมะแอน หมานถัด
สมาชิก 35 ราย
สมาชิกโค 137 ตัว
เพศผู้ 41 ตัว
เพศเมีย 96 ตัว
แปลงหญ้า 58.5 ไร่

- ตรวจคอกโค,แปลงหญ้า, โค,แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา

S _34160673 S _34160675
S _34160676 S _34160677
S _34160678 S _34160679

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com