วันที่ 8 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.รามัน จ.ยะลา

S _9273388

 

เมื่อ 8 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา

ประธานกลุ่ม งป.58 (กลุ่มเก๊ะรอ1) นายปริญญา มะริยา
สมาชิก 48 ราย
ประชากรโค 367 ตัว
เพศผู้ 125 ตัว
เพศเมีย 242 ตัว
แปลงหญ้า 141.5 ไร่

- มอบไนโตรเจนเหลว
- สำรวจและติดตามความพร้อมของเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ในปี งป.62

S _9273382 S _9273383
S _9273384 S _9273385
S _9273386 S _9273387

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com