วันที่ 8 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิาส ส่งมอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

S _9658383

 

เมื่อ 8 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.บ.บีโล๊ะ ม.3 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มศรีสาคร1 งป.59 นายมูบารอก ดือลามะ
สมาชิก 10 ราย
ประชากรโค 43 ตัว
เพศผู้ 13 ตัว
เพศเมีย 30 ตัว
แปลงหญ้า 19 ไร่

- มอบน้ำเชื้อโคแช่แข็ง
- มองไนโตรเจนเหลว

S _9658380
S _9658381
S _9658382

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com