เมื่อ 7​ ม.ค.62 ชุด​ส่งเสริ​มอาชีพ​ จ.ปัตตานี​ เก็บหลักฐาน​สมาชิก​ สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.งป.62​ เพิ่มเติม​

25461

 

เมื่อ 7​ ม.ค.61 บก.ทท. (นทพ) โดย ชุด​ส่งเสริ​มอาชีพ​ฯ​ จว.ปัตตานี​พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ปี 62​ กลุ่มโคกโพธิ์ 2 บ.พรุ​จูด​ ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประธานกลุ่ม นายประพันธิ์ คงเหมือนเพชร
สมาชิก 25 ราย
โค 89 ตัว
เพศผู้ 37 ตัว
เพศเมีย 52 ตัว
พื้นที่แปลงหญ้า 25ไร่

- เก็บหลักฐาน​สมาชิก​ งป.62​ เพิ่มเติม​

25456 25457
25459 25460

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com