เมื่อ 7 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบถังหมักอาหารสัตว์

S _9633820

 

เมื่อ 7 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. 

ประธานกลุ่มยี่งอ 1 งป.58 นายยาการียา จูกูยี
บ.กูยิ ม.5 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
สมาชิก 10 ราย
ประชากรโค 97 ตัว
เพศผู้ 34 ตัว
เพศเมีย 63 ตัว
แปลงหญ้า 22 ไร่

ประธานกลุ่ม(ระแงะ3) งป.60 นายมะนาเซล ยูโซ๊ะ
บ.ตันหยงลิมอ ม.7 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
สมาชิก 26 ราย
ประชากรโค 113 ตัว
เพศผู้ 55 ตัว
เพศเมีย 58 ตัว
แปลงหญ้า 64 ไร่

- มอบถังหมักอาหารสัตว์

S _9633816 S _9633817
S _9633818 S _9633819

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com