วันที่ 7 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดสงขลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา

S _34103314

 

เมื่อ 7 ม.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านป่างาม งป.58 บ้านป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

ประธานกลุ่ม นายสมะแอน หมานถัด
สมาชิก 35 ราย
สมาชิกโค 137 ตัว
เพศผู้ 41 ตัว
เพศเมีย 96 ตัว
แปลงหญ้า 58.5 ไร่

- ตรวจคอกโค,แปลงหญ้า, โค,แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา

S _34103306 S _34103307
S _34103308 S _34103309
S _34103310 S _34103311
S _34103312 S _34103313

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com