วันที่ 6 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

 S _9609234 

เมื่อ 6 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.บีโล๊ะ ม.3 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มศรีสาคร1 งป.59 นายมูบารอก ดือลามะ
สมาชิก 10 ราย
ประชากรโค 43 ตัว
เพศผู้ 13 ตัว
เพศเมีย 30 ตัว
แปลงหญ้า 19 ไร่

- ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.

S _9609230
S _9609231
S _9609232
S _9609233

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com