วันที่ 5 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ปี งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา

S _3981320

 

วันที่ 5 ม.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน"ปาบึก" ปี งป.62 บ้านป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

ประธานกลุ่ม นายสมะแอน หมานถัด
สมาชิก 35 ราย
สมาชิกโค 137 ตัว
เพศผู้ 41 ตัว
เพศเมีย 96 ตัว
แปลงหญ้า 58.5 ไร่

- พบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 ราย แนะนำการสร้างคอกโค การปรับปรุงแปลงหญ้า การผสมเทียมโค และการฉีดยารักษาโค เป็นต้น

- ติดตามการฉีดยารักษาโค

- ติดตามลูกโคเกิด พันธุ์ชาโรเลส์ เพศผู้ อายุ 1 เดือน

S _3981319 S _3981320
S _3981321 S _3981322
S _34054263 S _34054279
S _34054321 S _34054323
S _34054353 S _34054374
S _34054244 S _34054248
S _34054333 S _34054205

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com