เมื่อ 6 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.รามัน จ.ยะลา

S _7807010

 

เมื่อ 6 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล. ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา

ประธานกลุ่ม งป.58 (กลุ่มเก๊ะรอ1) นายปริญญา มะริยา
สมาชิก 48 ราย
ประชากรโค 367 ตัว
เพศผู้ 125 ตัว
เพศเมีย 242 ตัว
แปลงหญ้า 141.5 ไร่

- สำรวจและติดตามความพร้อมของเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ในปี งป.62

S _7807008 S _7807009
S _7798798 S _7806987
S _7807006 S _7807007

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com