เมื่อ 5 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

S _14262288

 

เมื่อ 5 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ณ บริเวณศูนย์ราชการและศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

S _14262289 S _14262290
576663 576664
576709 576743
576711 576757
576754 576676

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com