เมื่อ 5 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติดตามการผสมเทียมโคของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

S _9117725

 

เมื่อ 5 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.)  โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ. ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.กีเย๊าะ ม.8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มรือเสาะ1งป.58 นายแวหะมะ หะ
สมาชิก 14 ราย
ประชากรโค 118 ตัว
เพศผู้ 71 ตัว
เพศเมีย 47 ตัว
แปลงหญ้า 36 ไร่

- ผสมเทียมโค
- ฉีดยารักษาโคป่วย

S _9117721 S _9117722
S _9117723 S _9117724

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com