เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส รับไนโตรเจนเหลว

S _9117712

 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นราธิวาส รับไนโตรเจนเหลวจำนวน 9 ถัง จาก จนท.ศรร ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ.

S _9117708 S _9117709
S _9117710 S _9117711

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com