เมื่อ 4 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มยี่งอ1 อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

S _14131205

 

เมื่อ 4 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มยี่งอ1 บ.กูยิ ม.5 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

ประธานกลุ่ม นายยาการียา จูกูยี
สมาชิก 8 ราย
ประชากรโค 97 ตัว
เพศผู้ 34 ตัว
เพศเมีย 63 ตัว
แปลงหญ้า 18 ไร่

- ติดตามการฉีดยารักษาโค

- มอบยารักษาโคและแร่ธาตุก้อนให้แก่ประธานกลุ่มและสมาชิก

- ติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์ซาฮีวาล(023) เพศผู้ อายุ 2 เดือน ณ บ.ไทย ม.3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จว.นราธิวาส

-ติดตามลูกโคเกิดสายพันธ์ชาร์โรเลส์(003)เพศผู้ อายุ 7 วัน ณ บ.บาโงตา ม.1 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จว.นราธิวาส

S _14131204 S _14131206
78338 78350
78359 574353
574354 574360
574362 574362

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com