เมื่อ 3 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส

S _13983752

 

เมื่อ 3 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสโดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม

572208 572210
572212 572213

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com