เมื่อ 3 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดนราธิวาส สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

S _9093129

 

เมื่อ 3 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.บูเกะกือจิ ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

ประธานกลุ่มเจาะไอร้อน1 งป.58 นายอารง ยูโซ๊ะ
สมาชิก 46 ราย
ประชากรโค 332 ตัว
เพศผู้ 149 ตัว
เพศเมีย 183 ตัว
แปลงหญ้า 126 ไร่

- สำรวจและติดตามความคืบหน้าของสมาชิก งป.62

S _9093124 S _9093125
S _9093127 S _9093128

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com