แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 4
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 11​ ก.พ.62 รอง​ ผอ.ส​นภ​4​ นทพ./ รอง​ ผอ.สนภ4​ สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 11 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 11 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาและผสมเทียมโค อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 11 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติตตามการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้าของสมาชิก งป.62 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 8 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 8 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 7 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.โคกโพธิ์​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 7 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 7 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมาชิก พร้อมติดตามการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้าสมาชิก งป.62 เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 6 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 6 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.​ยะลา ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บหลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 6 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บหลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 6 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 5 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ยะหริ่ง​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 5 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา เก็บรายงานการผสมเทียมโคและส่งมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็ง พร้อมไนโตรเจนเหลว เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 4 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 4ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 4 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 2 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 1 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 31 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 12/62 เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 31 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบถังไนโตรเจนให้กับอาสาผสมเทียม จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 31 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 31 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 31 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 30 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.และหน.วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมด้วย กำลังพล บก.สนภ.4 สน.และ วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วม รับ - ส่ง พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รอง นรม./รมว.ยุติธรรม เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 30 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 30 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 11/62 เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 29 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.และ หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมด้วย กำลังพล บก.สนภ.4 สน.และวส.912 สนภ.4 นทพ.ทำการฝึกทบทวนการใช้อาวุธประจำกาย เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 29 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 10/62 เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 28 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 9/62 เขียนโดย Mdu04 6
นที่ 28 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 26 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 25 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 24 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 8/62 เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 24 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.บันนังสตา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 24 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็ง พร้อมไนโตรเจนเหลว อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 24 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส เก็บรายงานการผสมเทียมโคและส่งมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็ง พร้อมไนโตรเจนเหลว เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 24 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 23 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 7/62 เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 23 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 23 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส เก็บรายงานการผสมเทียมโคและส่งมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็ง พร้อมไนโตรเจนเหลว เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 22 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 6/62 เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 22 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 21 ม.ค.62 สนภ.4 สน.จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ของ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดนราธิวาส จำกัด เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 21 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.รามัน จว.ยะลา เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 21 ม.ค.62 สนภ.4 สน. ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีและ คณะ ฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 21 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ ประชุม​สมาชิก​ปี​ 60,62 และแนะนำแนวทางการบริหาร​จัดการ​กลุ่ม​ เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 21 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 19 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 19 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 18 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติดตามลูกโคเกิดและผสมเทียมโคกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 18 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 17 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 5/62 เขียนโดย Mdu04 19
วันที่ 17 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน., ผบ.นพค.41 สนภ.4 นทพ.และ ผู้แทน หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมด้วยกำลังพล ของหน่วย เฝ้า ฯ รับ - ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 17 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ตรวจความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.บันนังสตา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 17 ม.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เข้าร่วมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 17 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 16 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ติดตามลูกโคเกิดสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 16 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 16 ม.ค. 62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ติดตามลูกโคเกิดสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 16 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 15 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 4/62 เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 15 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส พร้อมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.นราธิวาส จำกัด เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 15 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 15 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เก็บรายงานผสมเทียมประจำเดือน ม.ค. 62 เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 15 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 14 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 3/62 เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 14 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส พร้อมประธานและจนท.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.นราธิวาส จำกัด ร่วมประชุมกับเครือข่ายสหกรณ์ภาคการเกษตรใน จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 14 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ระแงะ, อ.ศรีสาคร และอ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 12 ม.ค.62 สนภ.4 สน.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 11 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 11 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. รับรางวัลโครงการ​ตามแนวทาง​ประชารัฐ​ ประจำปี​ 2561 เขียนโดย Mdu04 17
วันที่ 10 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี เบิกยาเวชภัณฑ์​และแร่ธาตุ​ก้อน​ เพื่อแจกจ่าย​ให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 10 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 15
วันที่ 10 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 10 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 9 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.บันนังสตา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 9 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ประสานงานวิทยากรในการฝึกอบรม​การทำอาหารสัตว์​ให้กับกลุ่มผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 9 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 9 ม.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา ประชุมประธานกลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงาน งป.62 อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 8 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดสงขลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 8 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 8 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิาส ส่งมอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 16
เมื่อ 7​ ม.ค.62 ชุด​ส่งเสริ​มอาชีพ​ จ.ปัตตานี​ เก็บหลักฐาน​สมาชิก​ สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.งป.62​ เพิ่มเติม​ เขียนโดย Mdu04 13
เมื่อ 7 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบถังหมักอาหารสัตว์ เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 7 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดสงขลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 15
วันที่ 7 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 6 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 16
เมื่อ 6​ ม.ค.61 ชุด​ส่งเสริ​มอาชีพ​ จ.ปัตตานี​ ติดตามสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 19
วันที่ 5 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ปี งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 17
วันที่ 4 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 3 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งเอกสารการผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่ม​ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 18
วันที่ 3 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เมือง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 3 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com