แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 4 เม.ย.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ออกบริการรักษาโค ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 4 เม.ย.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ส่งมอบไนโตรเจนเหลวพร้อมน้ำเชื้อโคแช่เเข็ง และเก็บหลักฐานผสมเทียม เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 4​ เม.ย.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ​ สำรวจคอก​โค​ แปลง​หญ้า​และรางหญ้า​ของสมาชิก​ งป.62​ ให้ได้ตามมาตราฐาน​ที่กำหนด อ.ยะหริ่ง​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 2 เม.ย.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส เก็บรายงานผสมเทียมประจำเดือน อ.รือเสาะ และอ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 31 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ.ครั้งที่ 2 ณ สามแยกบ้านเนียง อ.เมือง จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 29 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ กลุ่มเปาะเส้ง อ.ยะหา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 28 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ กลุ่ม​ไม้แก่น​ 1 อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 28 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 27 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ กลุ่มเจาะไอร้อง 1 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 27 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ จ.ยะลา เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จังหวัดยะลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 26 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมเจ้าหน้าที่ สนภ.4 สน.และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะ เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 22 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเทียม​โค​ให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. ครั้งที่1 ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จำกัด อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 21 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เป็นผู้แทน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการดำเนินงานตาม "โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้" เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี​ มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา พบปะพูดคุยกับแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 20 มี.ค.62 ในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท.ประจำปี 2562 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.และหน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 19 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.ยะลา เข้าพบปะเพื่อหารือข้อราชการกับ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์และจดทะเบียน เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 19 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าร่วมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 17 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียม​โคให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 14 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 14​ มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 14​ มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ​ สำรวจคอกโค​ แปลงหญ้า​ ราง​หญ้า​ พร้อมให้คำแนะนำการซ่อมแซม​คอกโคให้กับสมาชิก​ งป.62 เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 14 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และเข้าร่วมประชุม เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 13 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วย ผู้แทน ผบ.นพค.41,42 และ 44 สนภ.4 นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.และ เข้าร่วมประชุม เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 13​ มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บ​หลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 13​ มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บ​หลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 13 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 13 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 12 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกใหม่ ปี งป.62 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มเปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 12 มี.ค.62 ชุด​ส่งเสริ​มอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​พร้อมน้ำเชื้อ​แช่แข็ง​และเก็บ​หลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 12 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 11​ มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บ​หลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 11 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบไนโตรเจนเหลว อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 8 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเทียม​โคให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 7 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกใหม่ ปี งป.62 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มเก๊ะรอ อ.รามัน จว.ยะลา เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 7 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 7 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ติดตามการ​ปรับปรุง​คอกโค​ แปลง​หญ้า​ ราง​หญ้า​ของ​สมาชิก​ งป.62 อ.โคกโพธิ์​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 6 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มสายบุรี​ 2 อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 6 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา มอบไนโตรเจนเหลวและน้ำเชื้อโคแช่แข็งและจัดเก็บหลักฐานการผสมเทียม อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 6 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 6 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส รับไนโตรเจนเหลว บก.สนภ.4 สน. เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 5 มี.ค. 62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ปี งป.62 กลุ่มตากใบ 2 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 5 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี สำรวจคอก​โค​ แปลง​หญ้า​และรางหญ้า​ของสมาชิก​ งป.62​ ให้ได้ตามมาตราฐาน​ที่กำหนด อ.ยะหริ่ง​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 4 มี.ค. 62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ปี งป.62 กลุ่มบ้านหัวควน อ.นาทวี จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 4 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บ​หลักฐาน​การ​ผสมเทียม อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 28 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 28 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ติดตามการ​ปรับปรุง​คอกโค​ แปลง​หญ้า​ ราง​หญ้า​ของ​สมาชิก​ งป.62​ อ.โคกโพธิ์​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 28 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.​ยะลา ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บหลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 27 ก.พ.62 รอง​ ผอ.ส​นภ.​4​ นทพ./ รอง​ ผอ.สนภ.4​ สน.ให้การต้อนรับ พ.อ. พรินทร์ การสุทธิ์ ผอ.กปษ.ยก.ทหาร หน.คณะติดตาม/ประสานงานการดำเนินการแก้ไขปัญหา จชต.และคณะ เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มไม้แก่น จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 27 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 26 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มตากใบ 3 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 26 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบถังไนโตรเจนเหลวให้กับประธานกลุ่ม จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 25 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มตลิ่งชัน1 อ.บันนังสตา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 25 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เก็บถังไนโตรเจนในพื้นที่กลุ่มบ้านไร่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 25 ก.พ.62 จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ส่งถังไนโตรเจนเหลว จำนวน 8 ถัง ให้กับ จนท.ศรร พร้อมจัดทำเอกสารสรุปงานประจำเดือน ณ บก.สนภ.4 สน. เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 23 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน " คืนคนดีสู่ครอบครัว " อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 22​ ก.พ.62 รอง​ ผอ.ส​นภ​4​ นทพ./ รอง​ ผอ.สนภ4​ สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มกะพ้อ​ 3 อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 21ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี สำรวจคอกโค​ แปลง​หญ้า​ ราง​หญ้า​ พร้อมแนะนํา​การซ่อมแซม​คอก​โค​ให้กับสมาชิก​ งป.62 เขียนโดย Mdu04 9
วันที 21 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส เก็บรายงานผสมเทียมประจำเดือน ก.พ.62 และมอบไนโตรเจนเหลว เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 21 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 20 ก.พ.62 ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 20 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 15
วันที่ 20 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ติดตามการ​ปรับปรุง​คอกโค​ แปลง​หญ้า​ ราง​หญ้า​ของ​สมาชิก​ งป.62​ อ.อ.ยะหริ่ง​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 19 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 18 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 18 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ติดตามการ​ปรับปรุง​คอกโค​ แปลง​หญ้า​ ราง​หญ้า​ของ​สมาชิก​ งป.62​ อ.โคกโพธิ์​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 18 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา ติดตามความพร้อมของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.62 เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 18 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. นราธิวาส จำกัด เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 31
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 12 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 19
วันที่ 11​ ก.พ.62 รอง​ ผอ.ส​นภ​4​ นทพ./ รอง​ ผอ.สนภ4​ สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 11 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 11 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาและผสมเทียมโค อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 17
วันที่ 11 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติตตามการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้าของสมาชิก งป.62 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 8 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 15
วันที่ 8 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 7 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.โคกโพธิ์​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 19
วันที่ 7 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 เขียนโดย Mdu04 20
วันที่ 7 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมาชิก พร้อมติดตามการปรับปรุงคอกโคและพื้นที่แปลงหญ้าสมาชิก งป.62 เขียนโดย Mdu04 17
วันที่ 6 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 23
วันที่ 6 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.​ยะลา ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บหลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 6 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​ พร้อมเก็บหลักฐาน​การ​ผสมเทียม​ เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 6 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 15
วันที่ 5 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ยะหริ่ง​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 5 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา เก็บรายงานการผสมเทียมโคและส่งมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็ง พร้อมไนโตรเจนเหลว เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 4 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 4ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 4 ก.พ.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค, แปลงหญ้า, โค, แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 2 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 1 ก.พ.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 19
วันที่ 31 ม.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ ของ นทพ. รุ่นที่ 12/62 เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 31 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบถังไนโตรเจนให้กับอาสาผสมเทียม จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 31 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 31 ม.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการฉีดยารักษาโคของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com