แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เมื่อ 8 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเทียมโค อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 1
เมื่อ 8 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 1
เมื่อ 7 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 1
เมื่อ 6 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดนราธิวาส สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 3
เมื่อ 6 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 2
เมื่อ 5 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย Mdu04 3
เมื่อ 5 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติดตามการผสมเทียมโคของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 4
เมื่อ 5 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Mdu04 3
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส รับไนโตรเจนเหลว เขียนโดย Mdu04 4
เมื่อ 4 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มยี่งอ1 อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 3
เมื่อ 3 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
เมื่อ 3 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดนราธิวาส สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
เมื่อ 3​ ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เก็บถังไนโตรเจนเหลว อ.สะบ้าย้อยและอ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 7
เมื่อ 3​ ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งถังไนโตรเจนเหลว เขียนโดย Mdu04 7
เมื่อ 2 ธ.ค.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยกำลังพลร่วมซ้อมปั่นจักรยาน(เสมือนจริง) กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Mdu04 6
เมื่อ 2 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเทียมโค อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 6
เมื่อ 2 ธ.ค.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโค อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
เมื่อ 1 ธ.ค.61 จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ติดตามรักษาโคป่วย อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 29 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี เก็บหลักฐาน​การผสมเทียม​ พร้อมมอบยาเวชภัณฑ์​ให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ. เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 29 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 29 พ.ย. 61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ. /รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 28 พ.ย.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 28 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพนราธิวาส เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 28 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.เมือง จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 27 พ.ย.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 27 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดนราธิวาส สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 27 พ.ย.61ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดสงขลา สำรวจและติดตามความพร้อมของสมาชิก งป.62 อ.นาทวี จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 27 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดนราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโคให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 27 พ.ย.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยกำลังพลร่วมการจัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 26 พ.ย.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 26 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา เก็บรายงานผสมเทียมประจำเดือน เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 26 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี มอบไนโตรเจนเหลว อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​ เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 26 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส มอบไนโตรเจนเหลว อ.รือเสาะและอ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 25 พ.ย.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 24 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดนราธิวาส ออกบริการผสมเทียมโคให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 23 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 23 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ผสมเทียมน้ำเชื้อโคแช่แข็ง นทพ. พื้นที่ อ.ระแงะและอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 22 พ.ย.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเก๊ะรอ อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 22 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา ตรวจคอกโค,แปลงหญ้า, โค,แหล่งน้ำของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ งป.62 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 22​ พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี มอบไนโตรเจนเหลว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 22 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จังหวัดนราธิวาสผสมเทียมโคน้ำเชื้อโคแช่แข็ง นทพ. อ.ศรีสาคร จ.น.ธ. เขียนโดย Mdu04 5
วันที่ 22 พ.ย.61 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 21​ พ.ย.61 โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 21 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ย.ล.ออกปฎิบัติงานมอบไนโตรเจนเหลวและน้ำเชื้อโคแช่แข็ง จัดเก็บหลักฐานการผสมเทียโค อ.เมือง จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 21 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่สำรวจสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.อ.ยี่งอ และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 20 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.น.ธ.มอบไนโตรเจนเหลวและเก็บรายงานผสมเทียมประจำเดื่อน พ.ย.61 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 20 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ย.ล.มอบไนโตรเจนเหลวและน้ำเชื้อโคแช่เเข็ง อ.รามัน จว.ยะลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 20 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบน้ำเชื้อโคให้กับประธานกลุ่ม อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 20​ พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ส่งมอบไนโตรเจน​เหลว​ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.​ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 19 พ.ย.61 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 19 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.กือลอง ม. 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 19​ พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ) โดย สนภ.4 สน.​ จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯจ.ปัตตานีเข้าพื้นที่กลุ่มผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ ​นทพ.​ งป.60 บ.โลทู ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 7
วันที่ 19 พ.ย. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านนา2 งป.59 บ้านทุ่ง ม.6 ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 16 พ.ย.61บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 15 พ.ย. 61บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.สงขลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พ.ย. 61 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จว.สงขลา จำกัด ณ อาคารที่ทำการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จว.สงขลา จำกัด บ้านพุทธนิมิตร ม.9 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จว.สงขลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 15 พ.ย. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ. /รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มบ้านนิคมเทพา บ้านนิคมสายเอก ม.14 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 15 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ยะลา ออกปฏิบัติงานที่ บ.เปาะเส้ง ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 15 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.อ.ตากใบ จว.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 15​ พ.ย.61บก.ทท. (นทพ) โดย สนภ.4 สน.​ จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯจ.ปัตตานีเข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.โคกนิบง ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น​ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 14 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านท่าม่วง1 งป.59 บ้านนิคมเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 14 พ.ย.61บก.ทท.(นทพ.)จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้ารับไนโตรเจนเหลว จำนวน 9 ถัง ณ บก.สนภ.4 สน. เขียนโดย Mdu04 6
วันที่ 14​ พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58​ กลุ่มโคกโพธิ์​ 1 บ.ลำหยัง ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 10
วันที่ 14 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองน เขียนโดย Mdu04 20
วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเนินงาม บ.มีดิง ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ. เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 10 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สนภ.4สน. บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.นราธิวาส พร้อมอาสาผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ม.7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 15
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ปัตตานี จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 8
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นราธิวาส จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 9
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาครจ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 14
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 11
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 17
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 12
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.จะนะ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 17
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยกำลังพลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 21
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 15
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผอ.สนภ.4 นทพ./ผอ.สนภ.4 สน. และคณะได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผอ.สนภ.4 นทพ./ผอ.สนภ.4 สน. และคณะได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.อ.ยะหา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 19
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผอ.สนภ.4 นทพ./ผอ.สนภ.4 สน. และคณะได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 20
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Mdu04 42
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผอ.สนภ.4 สน.ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน เขียนโดย Mdu04 40
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ปรึกษาหารือ เรื่องขอใช้พื้นที่ในการจัดตั้งอาคารสหกรณ์ ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดนราธิวาสจำกัด เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.นราธิวาส รับไนโตรเจนเหลวที่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เขียนโดย Mdu04 61
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.นราธิวาส ตรวจสภาพครุภัณฑ์สายการสัตว์ อ.ตากใบ จว.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 20
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ปัตตานี รับไนโตรเจนเหลวที่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เขียนโดย Mdu04 49
วันที่ 27 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ยะลา รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 33
วันที่ 27 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ยะลา ปบ.รถยนต์ประจำชุดฯ เขียนโดย Mdu04 20
วันที่ 27 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ส.ข.รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เขียนโดย Mdu04 18
วันที่ 26 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ยะลา จัดเก็บหลักฐานการผสมเทียม อ.เมือง จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 26
วันที่ 26 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียมพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 19
วันที่ 26 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.สงขลา เก็บถังไนโตรเจน เขียนโดย Mdu04 16
วันที่ 25 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 17
วันที่ 25 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ยะลา จัดเก็บหลักฐานการผสมเทียม อ.บันนังสตา จ.ยะลา เขียนโดย Mdu04 21
วันที่ 24 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.นราธิวาส จัดเก็บหลักฐานการผสมเทียม อ.ตากใบและอ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส เขียนโดย Mdu04 13
วันที่ 24 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ยะลา จัดเก็บหลักฐานการผสมเทียมและมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็ง อ.รามัน จว.ยะลา เขียนโดย Mdu04 20
วันที่ 25 กันยายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี เขียนโดย Mdu04 13

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com