KING RAMA10

วันที่ 22 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเทียม​โค​ให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​

วันที่ 22 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเทียม​โค​ให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​   เมื่อ 22 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุด​ส่งเสริ​มอาชีพ​ จว.ปัตตานี เข้า​พื้นที่​กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มสายบุรี 1 งป.61 บ.แป้น ม.6 ต.แป้น​ อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​ ประธานกลุ่ม งป.61 นายนเรศ อินทร์ทองเอียดสมาชิก 9 รายประชากรโค 66 ตัวเพศผู้ 14 ตัวเพศเมีย 52 ตัวแปลงหญ้า 9 ไร่ -ผสมเทียม​โค​ให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. ครั้งที่1 ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จำกัด อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. ครั้งที่1 ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จำกัด อ.เทพา จ.สงขลา   เมื่อ 21 มี.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. ครั้งที่1 ณ. สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จำกัด บ.นิคมเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา ให้เกียรติ เดินทางมาเยี่ยมชม การจัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. ในครั้งนี้ด้วย  - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 82 คน- มีโคเข้าร่วม 25 ตัว   เพศผู้ 23 ตัว   เพศเมีย 2 ตัว- ขายโคได้ 6 ตัว   เป็นเพศผู้ 5 ตัว   เพศเมีย 1 ตั... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส   เมื่อ 21 มี.ค. 62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.บีโล๊ะ ม.3 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ประธานกลุ่มศรีสาคร1 งป.59 นายมูบารอก ดือลามะสมาชิก 29 รายประชากรโค 119 ตัวเพศผู้ 53 ตัวเพศเมีย 66 ตัวแปลงหญ้า 64 ไร่ - ทำประวัติสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เป็นผู้แทน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการดำเนินงานตาม "โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันที่ 21 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เป็นผู้แทน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการดำเนินงานตาม   เมื่อ 21 มี.ค.62 คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงแบบบูรณาการ ได้ดำเนินการทดสอบโครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม สตน.กห.ชั้น 5 อาคาร สป.โดยมี พล.ต.ภราดร จินดาลัทธ ผอ.สตน.กห.เป็นประธาน บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เป็นผู้แทน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการดำเนินงานตาม "โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้" ซ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี​ มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​

วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี​ มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​   เมื่อ 21 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย ชุด​ส่งเสริ​มอาชีพ​ จว.ปัตตานี เข้า​พื้นที่​กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มสายบุรี 1 งป.61 บ.แป้น ม.6 ต.แป้น​ อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​ ประธานกลุ่ม งป.61 นายนเรศ อินทร์ทองเอียดสมาชิก 9 รายประชากรโค 66 ตัวเพศผู้ 14 ตัวเพศเมีย 52 ตัวแปลงหญ้า 9 ไร่ -มอบไนโตรเจน​เหลว​ให้กับอาสา​ผสมเทียม​ นทพ. อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา พบปะพูดคุยกับแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.

วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา พบปะพูดคุยกับแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.   เมื่อ 20 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฎิบัติงานที่ บ.เนียง ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา ประธานกลุ่มท่าสาป (กลุ่ม งป.58)นายสะแปอิง บือราเฮงสมาชิก 24 รายประชากรโค 164 ตัวเพศผู้ 55 ตัวเพศเมีย 109 ตัวแปลงหญ้า 49 ไร่ - พบปะพูดคุยกับแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.(กลุ่มท่าสาป)เพื่อเตรียมการจัดตลาดนัดโคเพื่อเกษตร - พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.(กลุ่มท่าสาป) อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 20 มี.ค.62 ในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท.ประจำปี 2562 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.และหน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 20 มี.ค.62 ในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท.ประจำปี 2562 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.และหน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   เมื่อ 20 มี.ค.62 ในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท.ประจำปี 2562 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.และหน.วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมด้วย กำลังพลของหน่วย สนภ.4 สน.และ วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนา พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส   เมื่อ 20 มี.ค. 62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.บ.บีโล๊ะ ม.3 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ประธานกลุ่มศรีสาคร1 งป.59 นายมูบารอก ดือลามะ  สมาชิก 29 รายประชากรโค 119 ตัวเพศผู้ 53 ตัวเพศเมีย 66 ตัวแปลงหญ้า 64 ไร่ - ทำประวัติสมาชิก อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 19 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.ยะลา เข้าพบปะเพื่อหารือข้อราชการกับ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์และจดทะเบียน

วันที่ 19 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.ยะลา เข้าพบปะเพื่อหารือข้อราชการกับ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์และจดทะเบียน   เมื่อ 19 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.ยะลา เข้าพบปะเพื่อหารือข้อราชการกับ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์และจดทะเบียน " สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดยะลา จำกัด " โดยมี นางสุธาสินี แสงอรุณ ผอ.กลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ ให้ข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนในการขอจัดตั้งสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 19 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าร่วมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด

วันที่ 19 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าร่วมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด   เมื่อ 19 มี.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าร่วมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเทพา บ้านเทพา ม.1 ต. เทพา อ.เทพา จ.สงขลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 17 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียม​โคให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ 17 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียม​โคให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส   เมื่อ 17 มี.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ. ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ประธานกลุ่มเจาะไอร้อง 4 งป.60 นายสะมะแอ เต๊ะ สมาชิก 23 รายประชากรโค 212 ตัวเพศผู้ 84 ตัวเพศเมีย 128 ตัวแปลงหญ้า 39 ไร่ - ผสมเทียมโค อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 14 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา   เมื่อ 14 มี.ค. 62 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ปี งป.62  กลุ่มบ้านตลิ่งชัน บ.ป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ประธานกลุ่ม นายเซน  หมานถัดสมาชิก 17 รายสมาชิกโค 119 ตัวเพศผู้ 46 ตัวเพศเมีย 73 ตัวแปลงหญ้า 29 ไร่ - มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ่านเพิ่มเติม...
 • วันที่ 22 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเทียม​โค​ให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​

  วันที่ 22 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี ออกบริการผสมเ

 • วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา จัดตลาดนัดโคเนื้อ นทพ. ครั้งที่1 ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จำกัด อ.เทพา จ.สงขลา

  วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา จัดตลาดนัดโคเนื

 • วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

  วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติสมา

 • วันที่ 21 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เป็นผู้แทน ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลการดำเนินงานตาม

  วันที่ 21 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เป็นผู้แทน ชี

 • วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี​ มอบไนโตรเจน​เหลวให้กับอาสาผสมเทียม​ นทพ.​อ.สายบุรี​ จ.ปัตตานี​

  วันที่ 21 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ปัตตานี​ มอบไนโตรเจน​

 • วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา พบปะพูดคุยกับแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.

  วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.ยะลา พบปะพูดคุยกับแกน

 • วันที่ 20 มี.ค.62 ในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท.ประจำปี 2562 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.และหน.วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

  วันที่ 20 มี.ค.62 ในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท.ประจำปี 2562 รอง ผอ.สน

 • วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

  วันที่ 20 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ทำประวัติกลุ

 • วันที่ 19 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.ยะลา เข้าพบปะเพื่อหารือข้อราชการกับ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์และจดทะเบียน

  วันที่ 19 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมด้วยเจ้

 • วันที่ 19 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าร่วมประจำเดือน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.สงขลา จำกัด

  วันที่ 19 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าร่วมประจำเ

 • วันที่ 17 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสมเทียม​โคให้กับสมาชิก​กลุ่ม​ผู้​เลี้ยง​โคเนื้อ​ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

  วันที่ 17 มี.ค.62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ออกบริการผสม

 • วันที่ 14 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุงคอกโค ,การปรับปรุงแปลงหญ้า ให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา

  วันที่ 14 มี.ค. 62 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.สงขลา มอบค่าปรับปรุง

Previous
Next

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com