KING RAMA10

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา   วันที่ 4 ส.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ. /รอง ผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิก กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ปี งป.60 บ้านแซะ ม.6 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ประธานกลุ่ม นางสาวซาลูมา หวังเระ  สมาชิก 26 ราย  สมาชิกโค 143 ตัว เพศผู้ 38 ตัว เพศเมีย 105 ตัว แปลงหญ้า 40.5 ไร่ อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   เมื่อ 3 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58บ.ปุหรน ม.4 ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 3 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานรับไนโตรเจนเหลว เพื่อส่งมอบให้แก่อาสาผสมเทียมโค นทพ. ที่ บริษัท ลินเด้ จำกัด ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา   เมื่อ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยียน สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58,59 บ.เนียง ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     วันที่ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา รับไนโตรเจนเหลวที่บริษัทลินเด้ อ.หาดใหญ่ พร้อมกับนำไปมอบให้กับประธานกลุ่มจว.สงขลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส   เมื่อ 2 ส.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. (เจาะไอร้อง1) บ.ใหม่ ม.3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   เมื่อ 2 ส.ค.61 บก.ทท. (นทพ) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯจ.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี   เมื่อวันที่ 31 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รองผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ปี งป.61 บ.สะบือรัง ม.4 ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนราธิวาส   เมื่อ 28 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จว.ยะลา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จว.ยะลา   เมื่อ 23 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล. เข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน บ.เนียง ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ จว.นราธิวาส

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ จว.นราธิวาส   วันที่ 23 ก.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.นราธิวาส ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสประชุมเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ณ ห้องประชุม วส. 912 สนภ.4 สน. อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.หนองจิก จว.ปัตตานี   เมื่อ 23 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพ จว.ปัตตานี เข้าพื้นที่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.61  บ.แฉงแหวง ม.5 ต.ตุยง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม...
 • วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

  วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตา

 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธ

 • วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รับไนโตรเจนเหลว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตาน

 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม

 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จว.ยะลา

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จว.ยะลา

 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ จว.นราธิวาส

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประชุมการจัดตั้งสหกรณ์ จว.นราธิวาส

 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.หนองจิก จว.ปัตตา

Previous
Next

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com