KING RAMA10

วันที่ 14​ พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58​ กลุ่มโคกโพธิ์​ 1 บ.ลำหยัง ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี

วันที่ 14​ พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58​ กลุ่มโคกโพธิ์​ 1 บ.ลำหยัง ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี   เมื่อ 14​ พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58​ กลุ่มโคกโพธิ์​ 1 บ.ลำหยัง ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี ประธานกลุ่ม งป.58 นายจารึก สังข์สุมล สมาชิก 15 ราย- ประชากรโค 69 ตัว- เพศผู้ 23 ตัว- เพศเมีย 46 ตัว- แปลงหญ้า 20 ไร่ - มอบวัสดุอุปกรณ์การผสมเทียม ได้แก่ ถังขนส่ง ถังบริการ น้ำเชื้อโคแช่แข็ง มอบยาเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อน - ติดตามลูกโคเกิดของสมาชิก​ สายพันธุ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองน

วันที่ 14 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองน   เมื่อ 14 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเนินงาม บ.มีดิง ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเนินงาม บ.มีดิง ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเนินงาม บ.มีดิง ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา   ประธานกลุ่ม นายปริญญา มะริยา สมาชิก 48 รายประชากรโค 367 ตัวเพศผู้ 125 ตัวเพศเมีย 242 ตัวแปลงหญ้า 141.5 ไร่ - ติดตามการปรับปรุงแปลงหญ้าเนเปียร์ - ติดตามการฉีดยารักษาโค - มอบยา เวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนให้แก่สมาชิก อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ.

วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ.   เมื่อวันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ประธานกลุ่ม (เจาะไอร้อง 3) งป.60 นายสะมะแอ เตะ บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ. สมาชิก 23 ราย ประชากรโค 212 ตัว- เพศผู้ 84 ตัว- เพศเมีย 128 ตัว- แปลงหญ้า 36 ไร่ - รักษาโคป่วย อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา

วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา   วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านท่าม่วง1 งป.59 บ้านนิคมเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา- ประธานกลุ่ม นายเจริญธรรม ติ่งคง สมาชิก 19 ราย- สมาชิกโค 82 ตัว- เพศผู้ 18 ตัว- เพศเมีย 64 ตัว- แปลงหญ้า 33 ไร่ เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านกระอาน งป.58 บ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา- ประธานกลุ่ม นายสุทธิพงษ์ สลำเหม สมาชิก 18 ราย- สมาชิกโค 96 ตัว- เพศผู้ 34 ตัว- เพศเมีย 62 ตัว- แปลงหญ้า 62.5 ไร่ เข้าพื้น... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 10 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา

วันที่ 10 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา เมื่อ 10 พ.ย.61บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา ประธานกลุ่ม งป.58 (กลุ่มเก๊ะรอ1)นายปริญญา มะริยาสมาชิก 48 ราย ประชากรโค 367 ตัว - เพศผู้ 125 ตัว  - เพศเมีย 242 ตัว       - แปลงหญ้า 141.5 ไร่     - ฉีดยารักษาโคป่วย อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สนภ.4สน. บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.นราธิวาส พร้อมอาสาผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ม.7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สนภ.4สน. บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.นราธิวาส พร้อมอาสาผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ม.7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส   เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ประธานกลุ่ม (รือเสาะ1) งป.58 นายแวหะมะ หะ บ.ไทยสุข ม.8 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส สมาชิก 13 ราย ประชากรโค 118 ตัว เพศผู้ 71 ตัว เพศเมีย 47 ตัว แปลงหญ้า 35 ไร่ -ผสมเทียมโค ประธานกลุ่ม (เจาะไอร้อง 3) งป.60 นายสะมะแอ เตะ บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ. สมาชิก 23 ราย ประชากรโค 212 ตัวเพศผู้ 84 ตัวเพศเมีย 128 ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ปัตตานี จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ปัตตานี จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี     เมื่อ 8 พ.ย.61บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ปัตตานี​ จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นราธิวาส จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นราธิวาส จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อ 8 พ.ย.61บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นราธิวาส จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ.       อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาครจ.นราธิวาส

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาครจ.นราธิวาส     เมื่อ 13 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มศรีสาคร 1 บ.ไอร์ตุย ม.1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ประธานกลุ่ม นายมูบารอก ดือลามะ สมาชิก 10 ราย ประชากรโค 77 ตัว เพศผู้ 32 ตัวเพศเมีย 45 ตัวแปลงหญ้า 25.5 ไร่ - ติดตามการฉีดยารักษาโค - มอบแร่ธาตุก้อนให้แก่สมาชิก - ติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์ลิมูซีน เพศผู้ อายุ 27 วัน ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี   เมื่อ 3​ พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มหนองจิก1​ งป.58 บ.ปาแด​ ม.7​ ต.ท่ากำชำ​ อ.หนองจิก​ จ.ปัตตานี ประธานกลุ่ม งป.58 นายตอเฮ​ ดือเระสมาชิก 10​ รายประชากรโค 56 ตัวเพศผู้ 14 ตัวเพศเมีย 42 ตัวแปลงหญ้า 10​ ไร่ -มอบแร่ธาตุก้อนให้แก่สมาชิก -ติดตามการฉีดยารักษาโค - ติดตามลูกโคเกิดของสมาชิกสายพันธุ์ซาฮีวาล เพศผู้ อายุ 20 วัน จำนวน 1​ ตัว อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส   เมื่อ 2 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเจาะไอร้อง 1 บ.บูเก๊ะกือจิ ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ประธานกลุ่ม งป.58 นายอารง ยูโซ๊ะสมาชิก 45 รายประชากรโค 265 ตัวเพศผู้ 112 ตัวเพศเมีย 153 ตัวพื้นที่แปลงหญ้า 126 ไร่ - เข้าพื้นที่ประสานงานกับอาสาแกนนำและสมาชิกเพื่อจัดหาโคในพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้บังคับบัญชามาตรวจเยี่ยม อ่านเพิ่มเติม...
 • วันที่ 14​ พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58​ กลุ่มโคกโพธิ์​ 1 บ.ลำหยัง ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี

  วันที่ 14​ พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.

 • วันที่ 14 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองน

  วันที่ 14 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พ

 • วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่ม ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มเนินงาม บ.มีดิง ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

  วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. เ

 • วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.น.ธ.เข้าพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จว.น.ธ.

  วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ

 • วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา

  วันที่ 12 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา

 • วันที่ 10 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล.ออกปฏิบัติงานที่ บ.ไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา

  วันที่ 10 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน.จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สนภ.4สน. บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.นราธิวาส พร้อมอาสาผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมให้แก่สมาชิกผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ม.7 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สนภ.4สน. บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอา

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ปัตตานี จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นราธิวาส จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.41 สนภ.4 นทพ. อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บก. ทท.นทพ. โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.

 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.ศรีสาครจ.นราธิวาส

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้น

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.ลงพื้น

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ชุดส่งเสริมอาชีพ จ.นราธิวาส ลงพื้น

Previous
Next

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com